DELLING FOODS

Logotyp och Grafisk identitet för livsmedelsvarumärket Delling Foods AB.
Formen för Delling Foods hemsida.

Här önskades en klassiskt gångbar form som indikerar på att det rör sig om mat. Viktigt var att logotypen skulle fungera på olika typer av livsmedelskoncept.