Länsstyrelsen i Stockholms län
2020

Illustrationer till en rapport rörande nyanländas bosättning och bostadssituation.