Länsstyrelsen Stockholm,
Hur sammanhållen är sammanhållen utbildning egentligen?
Illustrationer till en kartläggning av hur ansvariga aktörer arbetar med nyanlända som omfattas av utbildningsplikten.