SKL 

Illustrationer för Sveriges kommuner och landsting om styrningen av  offentligt finansierad verksamhet.