SKL


Illustrationer för SKL - Sveriges kommuner & landsting. Exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet  av nyanlända.