SKR - Handbok om förplanering
Sveriges Kommuner & Regioner, Vår 2019