Sveriges kommuner och regioner - SKR,
Omslagsillustrationer till rapport Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård