Socialtjänst, kunskapsstyrning och brukarundersökningar
SKR 2021-2022


En serie illustrationer för Sveriges kommuner och regioner som rör socialtjänsten. Bland annat om Brukarundersökningar - en undersökningsmetod för hur brukare upplever kontakten med stödet från socialtjänsen som används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal. Uppdraget handlade även om exempelvis socialtjänsten utveckling - att aktörer, medarbetare och invånare tillsammans bidrar till den.