SKR - Att driva omställningen till Nära Vård
Sveriges Kommuner & Regioner, Höst 2020

En handbok med förhoppningen att ge kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen till Nära vård. Handboken riktar sig till de som har ett ansvar att leda eller driva omställningen
till Nära vård.

Länk till hela skriften: https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/att-driva-omstallningen-till-nara-vard.html