SKR - Omställningen till Nära Vård
Sveriges Kommuner & Regioner, 2021


Några illustartioner för omställningen till Nära Vård.

“Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKR:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.”
Sveriges kommuner och regioner