SKR - Skriften Verktygslådan
Sveriges Kommuner & Regioner, Vår 2020

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Den vänder sig till de som i sitt arbete möter denna grupp under deras föräldraledighet.

Länk till hela skriften: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-873-9.pdf